Eis CSV-Schäffen an Gemengekonselljee

Schäffen

Marianne PESCH-DONDELINGER

 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Echevin
 • Alter: 64

Erny STRECKER

 • Comité Section CSV: Membre
 • Echevin
 • Alter: 62

Gemengeréit

Mireille KLINSKI

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 50

Wayne STOFFEL

 • Comité Section CSV: Président
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 39